corum un nufusu

NÜFUS

1927 yılında Türkiye’nin nüfusu 13.648.270 iken Çorum İlinin nüfusu 247.602 olarak tespit edilmiştir.Bu tarihte Çorum, nüfus büyüklüğü açısından 63 il arasında 20. sırada yer almıştır. 2000 yılı genel nüfus ayımı sonuçlarına göre ise 81 il arasında 38. sırada bulunmaktadır.

Çorum İli 12.820 km2. ile Türkiye’nin yüzölçümü sıralamasında 19. sırada olup km2 ye düşen nüfus miktarı 1927 yılında 22 kişi iken, 2000 yılında 47 kişiye yükselmiştir.

Yıllar İtibariyle Çorum Merkez İlçede Nüfus Gelişimi

  Yıllık Nüfus Artış Hızı (%0)
ÇORUM TÜRKİYE
SayımYılı Toplam Nüfus Merkez İlçe Köy Nüfusu İl Geneli Merkez İlçe Köyler Genel Şehirler Köyler
1927 60,752 19,739 41,013 --- --- --- --- --- ---
1935 67,279 20,151 47,128 12,76 2,58 17,37 21,10 71,50 22,23
1940 72,035 22,776 49,259 13,66 24,49 8,84 19,59 26,72 17,34
1945 73,403 20,307 53,096 3,76 -22,95 15,00 10,59 15,10 9,12
1950 88,056 22,833 65,223 36,40 23,45 41,14 21,73 22,47 21,49
1955 103,749 25,765 77,984 32,80 24,16 35,74 27,75 55,67 17,48
1960 118,536 34,726 83,810 26,65 59,69 14,41 28,53 49,21 19,53
1965 130,513 41,574 88,939 19,25 36,00 11,88 24,62 39,71 17,14
1970 144,569 54,576 89,993 20,46 54,42 2,36 25,19 47,33 12,51
1975 156,592 64,852 91,740 15,98 34,50 3,85 25,00 41,75 13,79
1980 168,985 75,726 93,259 15,23 31,00 3,28 20,65 30,47 13,29
1985 187,462 96,725 90,737 20,75 48,95 -5,48 24,88 62,61 -10,58
1990 186,377 116,810 69,567 -1,16 37,74 -53,13 21,71 43,10 -5,56
2000 221,699 161,321 60,378 22,55 30,73 1,63 18,34 27,04 3,99

Çorum İli’nde şehirlerde yaşayan nüfus oranı, ülke ortalamasına göre daha yavaş artmıştır. İl genelinde 2000 yılına kadar köy nüfusu daha fazla iken, ilk kez 2000 yılında şehir nüfusu köy nüfusundan fazla olmuştur.

Nüfusun İlçeler İtibariyle Dağılımı

Çorum Merkez Köyler Toplam Yoğunluk(Kişi/Km 2 )
1997 2000 1997 2000 1997 2000 1997 2000
Merkez 147.391 161.321 61.485 60.378 208.876 221.699 92 97
Alaca 20.907 24.983 30.614 28.210 51.521 53.193 38 39
Bayat 8.517 7.381 24.397 23.193 32.896 30.574 40 38
Boğazkale 2.111 1.970 7.258 6.220 9.369 8.190 30 26
Dodurga 4.125 3.431 8.379 7.008 12.504 10.439 57 48
İskilip 20.177 19.648 28.488 25.679 48.665 45.327 46 42
Kargı 5.109 5.728 15.449 14.660 20.558 20.388 15 15
Laçin 2.424 2.153 7.958 7.272 10.382 9.425 40 36
Mecitözü 7.231 5.787 22.187 20.277 29.418 26.064 31 27
Oğuzlar 4.433 4.678 4.884 4.405 9.317 9.083 31 30
Ortaköy 4.136 3.349 8.718 8.471 12.854 11.820 59 54
Osmancık 24.678 28.423 26.486 25.335 51.164 53.758 46 48
Sungurlu 32.999 35.397 44.842 45.443 77.841 80.840 40 41
Uğurludağ 8.434 7.648 9.254 8.617 17668 16.265 32 30
İL TOPLAMI 292.672 311.897 300.381 285.168 593053 597.065 46 47


 Kaynak :

DİE - 1997 Genel Nüfus Tespiti, 2000 Genel Nüfus Sayımı Sonuçları.

Son 73 yılda Türkiye’nin nüfusu yaklaşık beş kat artmıştır. Aynı dönemde Çorum’un nüfusu 2,4 kat artış göstermiş ve 2000 yılında 597.065’e yükselmiştir. 1927 yılında toplam il nüfusu içerisindeki şehir nüfusu oranı % 17.73,köy nüfusu oranı % 82.27 iken, 73 yıl sonra 2000 yılında şehir nüfusu oranı % 52.24’e yükselmiş, köy nüfus oranı ise % 47.76’ya düşmüştür.

1927-2000 döneminde Çorum’un yıllık nüfus artışı incelendiğinde, iki farklı dönem dikkati çekmektedir. 1990 yılına kadar nüfus artmış, bu yıldan sonra nüfus azalma eğilimine girmiştir.

Çorum İli’nde en yüksek yıllık nüfus artış hızı % 3,25 ile 1950-1955 döneminde ve en düşük yıllık nüfus artış hızı % -0,21 ile 1990-2000 döneminde gerçekleşmiştir.

İl’e bağlı 13 ilçeden Sungurlu İlçesi 80.840 nüfusu ile en fazla nüfusa, Boğazkale ilçesi ise 8.190 nüfusu ile en az nüfusa sahip olan ilçelerdir. İlin yıllık nüfus artış hızı en fazla olan ilçesi % 2,4 ile Osmancık iken, en az olan ilçesi % –27,2 ile Kargı’dır.

1927 yılında 43.891 olan il ve ilçe merkezleri nüfusu (şehir nüfusu) 2000 yılında 311.897 olmuştur. 73 yılda şehir merkezleri nüfusu 7.11 kat artış göstermiştir.

Çorum İlinde 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Nüfus Dağılımı

Sıra No İlçe Adı Şehir Beldeler Köy Genel Toplam
1 MERKEZ 161.321 4.955 55.423 221.699
  Düvenci Beldesi   1.802    
  Konaklı Beldesi   1.774    
  Seydim Beldesi   1.379    
2 ALACA 24.983 6.717 21.493 53.193
  Büyük Hırka Beldesi   2.479    
  Çopraşık Beldesi   1.770    
  Alacahüyük Beldesi   2.468    
3 BAYAT 7.381 3.654 19.539 30.574
  Eskialibey Beldesi   1.434    
  Kunduzlu Beldesi   2.220    
4 BOĞAZKALE 1.970 3.410 2.810 8.190
  Evci Beldesi   1.528    
  Evren Beldesi   1.882    
5 DODURGA 3.431 1.669 5.339 10.439
  Alpagut Beldesi   1.669    
6 İSKİLİP 19.648 - 25.679 45.327
7 KARGI 5.728 2.468 12.192 20.388
  Hacıhamza Beldesi   2.468    
8 LAÇİN 2.153 3.756 3.516 9.425
  Çamlıca Beldesi   1.437    
  Narlı Beldesi   2.319    
9 MECİTÖZÜ 5.787 1.506 18.771 26.064
  Elvançelebi Beldesi   1.506    
10 OĞUZLAR 4.678 - 4.405 9.083
11 ORTAKÖY 3.349 5.216 3.255 11.820
  Aşdağul Beldesi   2.585    
  Karahacip Beldesi   2.631    
12 OSMANCIK 28.423 1.905 23.430 53.758
  Başpınar Beldesi   1.905    
13 SUNGURLU 35.397 15.314 30.129 80.840
  Arifegazili Beldesi   3.357    
  Demirşeyh Beldesi   2.356    
  Kaledere Beldesi   1.924    
  Kavşut Beldesi   2.472    
  Tuğlu Beldesi   2.217    
  Yörüklü Beldesi   2.988    
14 UĞURLUDAĞ 7.648 - 8.617 16.265
  GENEL TOPLAM 311.897 50.570 234.598 597.065

2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre, il genelinde mevcut 732 köy ve 24 belde de toplam nüfus sayısı 285.168 olup bu rakam il toplam nüfusunun % 48 ini oluşturmaktadır.

İl merkezine bağlı 197 köy ve 3 belde de nüfus miktarı ise 60.378 dir. 1990-2000 yılları arasında köy ve beldelerde yaşayan nüfus sayısında il genelinde % 21.7, il merkezinde ise, % 18.9 oranında azalma olmuş, buna karşılık il genelindeki şehir nüfusu % 20.42, il merkez nüfusu da % 32 oranında artış göstermiştir. Bu durum kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru hızlı bir göç olduğunu göstermektedir.

Çorum İlinin göç aldığı iller, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Amasya ve Yozgat, göç verdiği iller ise Ankara, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Antalya ve Aydın’dır.

Yurt dışına işçi ailesi olarak gidişler ile Batı Trakya Türklerinin gelişleri de iç ve dış göçleri etkilemiştir.

Çorum Merkez İlçeye Bağlı Köyler ve Nüfusları 

Merkez İlçede 197 Köy Bulunmaktadır.

S.No Köyün Adı Nüfusu   S.No Köyün Adı Nüfusu
1 Abdalata 932 100 Kalehisar 1779
2 Acıpınar 337 101 Karaağaç 223
3 Ahiilyas 299 102 Karabayır 136
4 Ahmediye 106 103 Karabürçek 517
5 Ahmetoğlan 139 104 Karaca 434
6 Akçakaya 174 105 Karacaören 201
7 Aksungur 273 106 Karadona 121
8 Akyazı 143 107 Karagöz 98
9 Altınbaş 424 108 Karahisar 816
10 Arpalık 432 109 Karakeçili 377
11 Arpaöz 168 110 Karapınar 454
12 Arslanköy 287 111 Kavacık 74
13 Atçalı 46 112 Kayı 83
14 Ayaz 257 113 Kazıklıkaya 229
15 Ayvalı 118 114 Kertme 208
16 Babaoğlu 219 115 Kılıçören 104
17 Balıyakup 19 116 Kınık 641
18 Balumsultan 134 117 Kınıkdeliler 198
19 Bayat 237 118 Kırkdilim 94
20 Bektaşoğlu 57 119 Kışladeresi 287
21 Beydili 305 120 Kızılpınar 222
22 Boğabağı 776 121 Kiranlık 122
23 Boğacık 444 122 Kirazlıpınar 61
24 Boğazönü 69 123 Kireçocağı 226
25 Bozbuğa 413 124 Kozluca 52
26 Budakören 150 125 Köprüalan 408
27 Burunköy 63 126 Kultak 228
28 Büget 881 127 Kumçelteği 521
29 Büğdüz 624 128 Kuruçay 441
30 Büğrüoğlu 93 129 Kuşsaray 316
31 Büyükdivan 693 130 Kutluca 394
32 Büyükgülücek 168 131 Küçükdüğenci 237
33 Celilkırı 366 132 Küçükgülücek 69
34 Cerit 224 133 Küçükpalabıyık 48
35 Çağşak 131 134 Laloğlu 57
36 Çakır 276 135 Mecidiyekavak 67
37 Çalıca 449 136 Mislerovacığı 985
38 Çalkışla 191 137 Mollahasan 88
39 Çaltıcak 488 138 Morsümbül 214
40 Çalyayla 423 139 Mustafaçelebi 42
41 Çanakçı 448 140 Mühürler 204
42 Çatak 217 141 Narlık 239
43 Çayhatap 114 142 Osmaniye 35
44 Çeşmeören 306 143 Oymaağaç 43
45 Çıkrık 432 144 Öksüzler 139
46 Çobandivan 258 145 Ömerbey 271
47 Çorak 197 146 Örencik 178
48 Çukurören 259 147 Palabıyık 1703
49 Dağkarapınar 295 148 Pancarlık 102
50 Değirmendere 608 149 Paşaköy 173
51 Delibekiroğlu 144 150 Pembecik 210
52 Deliler 435 151 Pınarcık 195
53 Denizköy 546 152 Pınarçay 163
54 Dereköy 113 153 Salur 390
55 Dutçakallı 148 154 Sapa 215
56 Dutköy 184 155 Sarayköy 1398
57 Düdüklük 58 156 Saraylı 503
58 Eğerci 115 157 Sarılık 230
59 Elicek 180 158 Sarımbey 380
60 Elköy 38 159 Sarışeyh 259
61 Elmalı 327 160 Sarmaşa 48
62 Erdek 204 161 Sazak 116
63 Ertuğrul 84 162 Sazdeğirmeni 101
64 Eskice 1672 163 Serban 294
65 Eskiekin 215 164 Serpin 227
66 Eskikaradona 481 165 Sevindikalanı 18
67 Eskiköy 440 166 Seydimçakallı 223
68 Eskiören 310 167 Seyfe 127
69 Eşençay 484 168 Sırıklı 201
70 Evcikuzkışla 40 169 Soğuksu 51
71 Evciortakışla 100 170 Şahinkaya 279
72 Evciyenikışla 48 171 Şanlıosman 154
73 Eymir 260 172 Şekerbey 307
74 Feruz 314 173 Şendere 164
75 Gemet 82 174 Şeyhhamza 219
76 Göcenovacığı 380 175 Şeyhmustafa 350
77 Gökçepınar 64 176 Tarhan 380
78 Gökdere 108 177 Tarhankozlusu 138
79 Gökköy 246 178 Taşpınar 168
80 Güneyköy 623 179 Tatar 230
81 Güveçli 167 180 Teslim 264
82 Güvenli 191 181 Tolamehmet 114
83 Güzelyurt 169 182 Tozluburun 218
84 Hacıahmetderesi 239 183 Turgutköy 222
85 Hacıbey 203 184 Türkayşe 218
86 Hacımusa 105 185 Türkler 771
87 Hacıpaşa 199 186 Uğrak 261
88 Hamamlıçay 353 187 Üçköy 285
89 Hamdiköy 153 188 Ülkenpınarı 85
90 Hankozlusu 426 189 Üyük 755
91 Harmancık 189 190 Yakuparpa 221
92 Hımıroğlu 74 191 Yaydiğin 449
93 Hızırdede 114 192 Yenice 84
94 İğdeli 616 193 Yenihayat 124
95 İkipınar 121 194 Yenikaradona 27
96 İnalözü 497 195 Yeşildere 44
97 İsmailköy 165 196 Yeşilyayla 81
98 Kadıderesi 106 197 Yoğunpelit 364
99 Kadıkırı 447  
TOPLAM : 55.423


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol